MEGJELENT A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HOLOKAUSZT KISENCIKLOPÉDIÁJA


A 2023 januárjában elhunyt Gerő András történészprofesszornak volt egy régóta dédelgetett álma: a magyarországi zsidó holokauszt kisenciklopédiájának megjelentetése. Magyarországon eddig soha nem jelent meg olyan kiadvány, amely enciklopédikus formában tárgyalta volna a magyarországi zsidó holokausztot. Ez a könyv tehát a maga nemében az első.

Gerő András fontosnak tartotta, hogy létrejöjjön egy, az eddigi kutatásokat, adatokat, információkat összegző, azokat szükség esetén korrigáló és megannyi újdonságot is szolgáltató kisenciklopédia a magyarországi zsidó holokausztról. Azt szerette volna, hogy a magyarországi holokauszt iránt érdeklődőknek legyen egy biztos kapaszkodója, ahova bizalommal fordulhatnak, ami eligazítást nyújt számukra. Egy olyan maradandó munkát akart alkotni, amely évtizedek múltán is megbízható alapját képezheti a témáról szóló vitáknak, kutatásoknak. A kötetből a magyarországi zsidó holokauszt részletkérdéseit ismerjük meg, azonban, ha figyelmesek vagyunk, akkor a mozaikokból összeáll előttünk a teljes kép is. Gerő András életműve jelen kötettel válik teljessé – hívja fel a figyelmet bevezető gondolataiban Baczoni Dorottya történész, a XX. Század Intézet igazgatója.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában e-könyv formában megjelenő kötet előszavában Gerő András rávilágít arra, hogy a holokauszt és így a magyarországi holokauszt sem egyenlő a zsidóüldözés eseménytörténetével, hanem annál sokkal összetettebb jelenség. Aki a könyvet olvassa, nem számíthat tehát arra, hogy a kisenciklopédia történetté rendezve mintegy „elmondja” a magyarországi holokauszt históriáját. A könyv nem kívánja átfogóan bemutatni a holokauszt és benne a magyarországi holokauszt szellemi és spirituális tartalmát, illetve különféle interpretációit, hanem legfőképpen azokat a történetileg értelmezhető vetületeket tartalmazza, amelyek döntően magyar vonatkozásban lehetővé tették egy ilyen szörnyű eseménysor bekövetkeztét.

A kisenciklopédia kilenc fejezetre osztva foglalkozik a magyarországi zsidó holokauszt előzményeivel és eseményeivel. A Gerő András jegyezte előszót követően azt vizsgálja, hány áldozata volt a magyarországi holokausztnak. Statisztikai adattára bemutatni kívánja mindazt, ami jelentőséggel bírhat a holokauszt társadalmi–gazdasági értelmezésében. Magyarországi zsidó történeti kronológiája a magyar polgári államalapítástól, 1848-tól jószerivel napjainkig nyújt áttekintést a magyar zsidóságot érintő eseményekről. Az alfabetikus sorrendben megjelenő személyi regiszter olyan emberek neveit és rövid életrajzát tartalmazza, akik közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak a magyarországi holokauszt történetéhez és emlékezetéhez. A fogalmak szócikkei rövid és közérthetően megfogalmazott meghatározásokkal kívánnak segítséget nyújtani a magyarországi holokauszt történelmének pontosabb megismeréséhez és az azt követően kialakult emlékezetkultúra mélyebb megértéséhez. Az antiszemita értelmező zsebszótár arra tesz kísérletet, hogy belehelyezze az olvasót abba a nyelvi közegbe, amelyben a holokauszt Magyarországon végbement. Négy közigazgatási térkép is színesíti a kiadványt: az első az 1918 előtti Magyarországot mutatja, a második a trianoni Magyarországot, a harmadik a területi revízió eredményeképpen a holokauszt idején létező 1944-es Magyarországot, a negyedik pedig a második világháború utáni területet. A kötet végén intézményi–szervezeti, személyi és földrajzi névmutató szerepel, amelynek célja, hogy a többször előforduló nevek esetében segítse az olvasó tájékozódását.

A magyarországi zsidó holokauszt kisenciklopédiája. A koncepciót kialakította, szerkesztette és az előszót írta: Gerő András. A fejezetek szerzői: Ökrös Fruzsina és Bolgár Dániel.

A kiadvány megvásárolható az e-könyv terjesztőknél.

https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/a-magyarorszagi-zsido-holokauszt-kisenciklopediaja/