Magyarország uralkodói

Szvák Gyula (szerk.):

Jelen kötet a Magyar Századok sorozat darabja, melyben a szerzők, Kristó Gyula, Makk Ferenc, Almási Tibor, Bertényi Iván, Draskóczy István, Pálffy Géza, Barta János, Csorba László arra vállalkoztak, hogy átfogó-értelmező monográfiákat készítsenek.

A Magyarország uralkodói az Árpád-dinasztia legkorábbról ismert tagja, Álmos fejedelemségétől a Madeira szigetén 1922-ben elhalálozott IV. Károlyig, az utolsó magyar királyig követi nyomon a magyar fejedelmek és királyok élettörténetét. A gondosan, megrajzolt portrékban az Olvasó nyomon követheti a hatalom megszerzéséért és megtartásáért vívott küzdelmeket, a politikai játszmák és alkuk krónikáját, az ország sorsát befolyásoló döntések hátterét, s nem utolsó sorban pontosabban megértheti azt a felelősséget, amelyet a korona rótt mindenkori viselőjére.

Amint Szvák Gyula írja a kötet előszavában: „Különös események, tragikus sorsok, kalandos történetek elevenednek meg e könyv lapjain. Mit várjunk például attól a királytól, aki egy csobolyóba rejti a koronát, és még el is hagyja lovaglás közben? De az sem számított jó ómennek, ha a trónszék az uralkodóra dőlt, vagy ha sebeibe mérget dörzsöltek. Kinek a szemeit égették ki, kinek ólmot öntöttek a fülébe. Volt zsidó vallású, pogány és kalapos uralkodónk, akadt köztük tehetséges zenész, megszállott alkimista, vaskalapos bürokrata, nyárspolgár a császári köntösben, és még tán egy zabigyerek is. ...Mind magyar király volt.”

Pannonica Kiadó, Budapest,  2003.
287 oldal
2500 Ft
ISBN:9789639252608
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink