Mária Terézia élete és kora

Niederhauser Emil

Asszony a trónon, a politikában, a férfiak világában: nem egyedülálló, de kivételes helyzet. Ráadásul a 23 éves fiatalasszony különösen szerencsétlen körülmények között veszi át a kormányrudat hirtelen elhunyt atyjától, VI. Károlytól. Az államkassza üres, nem áll rendelkezésre ütőképes hadsereg, a közjogi állapotok bizonytalanok. Mária Terézia ugyan a Habsburg Birodalom örökösnője, de „csupán” magyar és cseh királynőként léphet trónra, hiszen nő létére császár nem lehet. S ha ez nem volna elég, a gáláns Frigyes késlekedés nélkül elfoglalja a Birodalom leggazdagabb tartományát, Sziléziát, az ifjú uralkodónak pedig egyetlen esélye van: a „rebellis” magyar rendek segítsége.

Niederhauser Emil dinamikus életrajzából lépésről lépésre követhetjük, hogyan lett úrrá a kilátástalannak tűnő politikai, hadi és gazdasági helyzeten a kitartó, makacs, jó pszichológiai érzékkel megáldott, s egyben vasakaratú Mária Terézia. S nemcsak felülkerekedett a válságon, de kora nagyformátumú, tehetséges, tisztelettel övezett fejedelmévé vált. Felvilágosult reformer, aki számos területen korszerűsíti birodalmát, aki az életminőség javítását elsődleges feladatának tekinti. A magyar történetírásban, a történeti emlékezetben mégis ellentmondásos figura: érdemei elismerése mellett a nemzeti-rendi „érdekeket” sértő politikájáról, a protestánsokat sújtó intézkedéseiről sem szoktak elfelejtkezni. Mégis, úgy tűnik, az általa vezetett Monarchia csírájában magában hordozta a későbbi egységes Európát.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2004.
129 oldal
4990 Ft
ISBN:963-9252-99-9
A kötöt a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelen meg.
 

További könyveink