A nemzeti hivatástudat nyomában

Benda Kálmán

Benda Kálmán, a kivételes műveltségű, nagy tudású történész a „régi” történész nemzedék képviselője. Kötete válogatás, amely az impresszíven gazdag életmű egy szeletét adja az Olvasó kezébe. A tanulmányokat, cikkeket, interjúkat tematikus fejezetekbe válogatta a szerkesztő, Lukáts János. Az elemzések a 16-18. századi történet válaszútjai, kiemelkedő fordulópontjai mellett kitérnek gazdaság-, diplomácia-, művelődés-, és iskolatörténeti kérdésekre is. A végvárakon harcoló vitézek-jobbágyok viselkedését meghatározó ideológia, Bethlen Gábor erdélyi „tündérországa” és Rákóczi külpolitikai manőverei mellett tanulmányozhatjuk a gyakran az egyházi kánonnal, a lelkészek által javallott irodalommal szöges ellentétben álló paraszti ízlést, vagy a kálvinista kollégiumok tudományos tevékenységét.

Történetírás célja csak az lehet, hogy a múlt valóságát ábrázolja, ha kell illúziókat rombolva, de a nemzeti közösség, a társadalom érdekeit tartva szem előtt. Ne akarjon hízelegni a nemzeti öntudatnak, de azt se tartsa feladatának, hogy sárba tapossa a múlt értékeit. Mutassa meg az emberi, benne a nemzeti fejlődés törvényszerűségeit, az egyéni és közösségi sorsot formáló erőket, a történelmet alakító nagy személyek munkásságát és a névtelen milliók küzdelmeit, szenvedéseit. Mindezt a külső szemlélő tárgyilagosságával, de belső átérzésből fakadó átéléssel teszi a szerző.

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest,  2004.
A kötet megjelenését a Habsburg Történeti Intézet támogatta.

További könyveink