21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem

Barta János (szerk.) 21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem

A 21. századi enciklopédia sorozat célja modern szemléletű, korszerű kutatásokra támaszkodó, összefoglaló és áttekintő műveket adni az Olvasó kezébe. Miközben a társadalomtudományok, ezen belül a történettudomány is fragmentálódik, részdiszciplínákra hullik, s így óhatatlanul töredezett tudáskészletet nyújt az érdeklődő közönségnek, nem mondhatunk le a francia felvilágosodás nagy nemzedékének eszményéről, az enciklopédikus tudásról, már csak azért sem, mert az információs dömping korában mindennél fontosabb a szelekció: a lényeges és a lényegtelen elkülönítése.

Az Egyetemes történelem című kötet szerzői Bárány Attila, Barta János, Barta Róbert, Forisek Péter, Pósán László pontosan tisztában voltak ezzel a szükséglettel. Olyan művet állítottak össze, amely az antik világ, a Nyugat-Római Birodalom bukásától egészen a hidegháború végéig tárgyalja az európai történelmet úgy, hogy az Olvasó folyamatosan érzékelje: az öreg kontinens világpolitikai és világgazdasági folyamatok, a globális világ része. A munka tankönyvként is kitűnően használható. Az egyes korszakokat azonos szerkezetben, hasonló felfogásban dolgozták fel a szerzők, emellett segédletek, kronológia, rövid életrajzok, fogalomtár és topográfiai gyűjtemény segíti a tájékozódást. Az eseménytörténet, a legfontosabb nagypolitikai folyamatok bemutatása mellett a kötet foglalkozik a társadalom-, a gazdaság- és a kultúrtörténet kitüntetett kérdéseivel is.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2004.
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

További könyveink