Kultuszok a pszichoanalízis történetében

Erős Ferenc

pszichoanalízis sajátos szemléletű és arculatú „budapesti iskolája”, amely Ferenczi Sándor munkássága nyomán bontakozott ki a XX. századi húszas és harmincas éveiben, és amelyhez a lélekelemzésnek jeles művelői tartoztak, főként külföldön, Angliában az Egyesült Államokban, Franciaországban váltak ismertté. A budapesti iskola „hazahozatala”, történetének feltárása, Ferenczi Sándor és a többi klasszikus magyar pszichoanalitikus műveinek igazi értékelése és feldolgozása csak az utóbbi másfél évtizedben kezdődött el.

Ám Ferenczi munkáinak mind a mai napig nem létezik teljes, szakmailag és filológiailag hiteles magyar kiadása, bár az utóbbi években fontos válogatások jelentek meg műveiből, illetve a róla szóló írásokból. Ugyancsak hiányzik egy korszerű, részletes és autentikus Ferenczi-életrajz, amely a magyar pszichoanalitikus életét és művét korának tudományos és szellemi irányzataival összefüggésben, a társadalmi és történeti kontextusba beágyazva vizsgálná. Ez a kötet egy ilyen, társadalomtörténeti hátterű intellektuális életrajz előmunkálatait tartalmazza.

Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2004.
176 oldal
1490 Ft
ISBN: 963-9134-93-7
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink