A dualista rendszer (1867-1918)

Kozári Monika

Jelen kötet a Modern magyar politikai rendszerek című sorozat kronológiailag első darabja. A sorozat célja az állam és az állami intézményrendszer szerkezetének, működésének bemutatása. A hagyományos eseménytörténeti, a politikát középpontba állító felfogás helyett a szerzők inkább szociológiai, politológiai megközelítésben dolgozzák fel az egyes korszakokat úgy, hogy a történeti narratíva ne sérüljön, és az Olvasó nyomon követhesse a köztörténet legfontosabb állomásait.

A dualizmus rendszeréről, a dualista állam szervezetéről, struktúrájáról korszerű könyvet írni nagy kihívást jelent. Egyrészt, mert a történész-szerzőnek más tudományok képviselői, jogászok, politológusok kutatási eredményeit is fel kellett használnia az állam működési mechanizmusának rekonstrukciójához, értelmezéséhez. Másrészt, mert bár ebben a korszakban épült ki a modern magyar államszervezet, ekkor jelentek meg a modern intézmények, az „építkezés” korában, a „boldog békeidőkben”, számtalan ellentmondás feszítette szét az állami kereteket, s egymást követték a politikai válságok, amelyek óhatatlanul megrengették az egyes intézményeket. Végül, alkotmányosságról, törvényhozásról, köz- és szakigazgatásról, a bíróságok működéséről izgalmasan írni korántsem egyszerű feladat, de a szerzőnek sikerült az intézményi struktúrák mellett az őket létrehozó és működtető embereket is testközelbe hozni. A könyv nemcsak hiánypótló munka, hanem érdekes olvasmány, s egyben alapos, kitűnő kézikönyv.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2005.
320 oldal
1895 Ft
ISBN: 9789637319129
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink