A Horthy-rendszer

Püski Levente

A forradalmak bukása után Magyarországon fokozatosan egy olyan új államberendezkedés alakult ki, amely számos elemét tekintve egészen 1944 tavaszáig, a német megszállás bekövetkeztéig fennmaradt. Ezt a mintegy negyedszázadnyi időszakot az utókor többnyire annak emblematikus személyiségéhez, Horthy Miklóshoz kapcsolja. A Horthy-rendszer egészének a megítélése 1945 után több évtizeden át nemcsak a történetírás, hanem a politikai élet szintjén is viták kereszttüzében állt. Ez a felfokozott érdeklődés jelentős részben járult hozzá a kötet létrejöttéhez, amely a korszak politikai berendezkedésének átfogó, összegző bemutatását tűzte ki célul.

Mindez magában foglalja mindenekelőtt a főbb hatalmi szervek és intézmények vizsgálatát, az azok működési kereteit meghatározó törvények és egyéb jogszabályok ismertetését. Az intézményeken túlmenően kitér az azokat irányító elitcsoportok, a hatalmi viszonyok és ezzel összefüggésben a politikai eszmék és ideológiák bemutatására is. A kötet tehát nemcsak a szakembereknek, hanem mindazoknak szól, akik érdeklődnek a Horthy-korszak politikai élete, államberendezkedése iránt.

Pannonica Kiadó,  Budapest, 2005.
304 oldal
3990 Ft
ISBN: 9789637319136
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink