Mi a magyar?

Romsics Ignác, Szegedy-Maszák Mihály (szerk.)

2005-ben 15 magyar tudós és író válaszol egy-egy írásban arra a körkérdésre: mi a magyar ma? Milyenek voltak egykori elődeink, miben vagyunk mások, mint ők? Az elgondolkodtató esszéket hazai és határon túli vezető magyar értelmiségiek írták: Andrásfalvy Bertalan, Bálint Csanád, Esterházy Péter, Fejtő Ferenc, Gerő András, Grendel Lajos, Kányádi Sándor, Kornai János, Marosi Ernő, Ormos Mária, Romsics Ignác, Somfai László. Szegedy-Maszák Mihály, Végel László. Az összeállítást Korniss Péter fotóesszéje egészíti ki.

1939 őszén Szekfű Gyula szerkesztésében „Mi a magyar?” címmel tanulmánykötet jelent meg a Magyar Szemle Társaság Kiadásában. Nem folytatni, vagy megismételni akarja ez a mostani kötet a '30-as évekbeli kiadást. Más a helyzet, más az intellektuális környezet, más a szerzők szakmai összetétele. A „magyar”-fogalom újradefiniálása azonban folytatólagos feladat. Ahogy történelmünk során többfajta „magyar”-fogalom létezett - a kulturálistól egészen a faji tartalomig bezárólag -, úgy most sem kerülhetjük el azt a szellemi erőfeszítést, amely a változó világ körülményei közepette saját identitásunk újragondolására késztet. A kontinuitás eleme itt lelhető fel: ha tudni akarjuk, hogy kik vagyunk, akkor ezt meg kell próbálni el is mondani.

A szerzők, akik ezen a köteten dolgoztak, úgy vélték, hogy 60-80 évenként érdemes feltenni a kötet címéül szolgáló kérdést, mert egy dologra biztos választ kapunk: miben vagyunk mások, mint egykori elődeink.

Habsburg Történeti Intézet – Rubicon Kiadó, Budapest, 2005.
292 oldal
3480 Ft
ISBN: 9789638672131

 

További könyveink