Schedius Lajos János széptani írásai

Balogh Piroska

A magyar irodalomtörténeti hagyomány Schedius Lajos János, mint író fő minőségeként az „esztéta”, illetve „esztétika professzora” megjelölést alkalmazza. E megjelölés azonban gyakorta szociokulturális státusminősítéssé halványul, amennyiben a Schedius - szakirodalom jelentős része nem az esztétikai vonatkozású szövegek köré épül. Ha esetleg mégis igen, akkor az értelmezőnek szembesülnie kellett azzal a problémával, hogy a széptani írások szövegkorpusza igen fragmentált és nehezen hozzáférhető: közel egy évszázadon át csupán a Principia philocaliae kötete alkotta azt, amely azonban mindössze néhány példányban és csak latinul volt olvasható. A Szépség tudománya című értekezés szövege ugyan ismert volt, sőt Toldy Ferenc egy középiskolai szöveggyűjteménybe is beszerkesztette annak részletét, ám elsősorban, mint a Principia philocaliae magyar változatának fragmentumát olvasták. Ennek megfelelően számos részletes, Schedius-szövegek értelmezésére épülő kötet kénytelen volt maguknak, a szövegeknek valamiféle transzfer jellegű ismertetésére szorítkozni, óhatatlanul leegyszerűsítve azokat.

Jelen szövegkiadás többek között ezekre a kérdésekre kíván választ adni, közreadván a kéziratból számos, a hiányolt korszakot bemutató Schedius-szöveget, többek között a Szemere Pál által is hallgatott és méltatott esztétikai

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,  2005.
440 oldal
2100 Ft
ISBN: 963472962
A kötet megjelenését a Habsburg Történeti Intézet támogatta.

 

További könyveink