Szomjas Gusztáv hagyatéka

Fried István

Krúdy Gyula a magyar modernség-változatok reprezentatív írója anélkül, hogy egyfelől maga e reprezentáció tudatos vállalására törekedett volna, és másfelől a kortárs magyar prózában elfoglalt helyéről egymással ellenkező vélemények formálására késztette volna gyér számú kritikusait.

Az újabb kutatások kezdik szertefoszlatni a legendát: a Krúdy-Magyarország valóban létezett, annyira, mint a Jókai- vagy a Márai-Magyarország. Krúdy Jókai és Márai között helyezhető el, Jókait közvetíti a már Márait olvasó magyarokhoz. A huszadik század egyik legfontosabb szerzője; érdekes regény- és novellameséivel új elbeszélői stílust hozott.

A kötet több is, kevesebb is, mint egy monográfia. A Herder-díjas irodalomtörténész kötetében arra vállalkozik, hogy a Krúdy-életmű jelenlegi feldolgozottsága mellett a lehető legteljesebb értelmezést adja, olyan új elemzési szempontokkal, amelyek átértékelik a Krúdyról alkotott képünket.

Új Palatinus Könyvesház Budapest, 2006.
328 oldal
2800 Ft
ISBN:963-9651-17-6
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink