A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus

Mályusz Elemér

A könyv, mint címe is jelzi, nem a protestantizmus II. József-kori történetét tárgyalja, hanem az egyházpolitika alakulását, egyház és állam viszonyát. A szerző átvizsgálta az uralkodó tanácsadó testületének, az államtanácsnak, valamint a magyar és erdélyi kancelláriának valamennyi protestáns vonatkozású iratát abból a célból, hogy megismerhesse az uralkodó minden intézkedésének eredetét. Azért volt szükség minderre, mert II. József a magyar kormányszék előterjesztésére néha közvetlenül is hozott határozatot, másrészt pedig a kancellária – főként az évtized második felében – meglehetősen széles és önálló hatáskört töltött be.
A II. József előtti helyzetet áttekintő fejezetben a szerző arra törekedett, hogy a társadalmi vonatkozások kiemelésével rámutasson a magyar protestantizmus néhány olyan vonására, amelyek minden mástól, így a svájcitól is eltérőek. A könyv utolsó, negyedik részének célja az érdeklődés felkeltése a türelmi korszak protestantizmusának néhány legfontosabb problémája iránt, mint a liturgia-kérdés vagy a zsinati törekvések. A rövid áttekintés megkönnyíti mindazok munkáját, akik az egyházterületek és a nevezetesebb gyülekezetek levéltárait vagy az egyházi életben nagyobb szerepet játszó egyéniségek levelezését, iratait a jövőben kutatni fogják.

Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő 2006.
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

További könyveink