Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon

Tóth István György

A fiatalon elhunyt történész, Tóth István György posztumusz kötete a katolikus hittérítést vizsgálja a kora újkori Magyarországon, a szerző hosszú évek alatt itthoni és külföldi levéltárakban folytatott kutatásainak eredményét és összegzését. Róma a Hittérítés Szent Kongregációjára bízta a hittérítés megszervezését, a Kongregáció bosnyák és olasz ferences, pálos és domonkos szerzeteseket küldött Magyarországra, hogy a török hódoltság és a protestantizmus miatt "elárvult és eltévelyedett" magyarokat az igaz hitre visszatérítse. A szerző a misszionáriusok életének és tevékenységének bemutatásával enged betekintést a katolikus hitterjesztés sikereibe és kudarcaiba, illetve a hódoltság kori Magyarország viszonyaiba.
A kötet a kora újkori művelődés- és egyháztörténettel foglalkozók számára megkerülhetetlen, az érdeklődők számára pedig izgalmas olvasmány.

Balassi Kiadó, Budapest, 2007.
427 oldal
3300 Ft
ISBN: 978-963-506-720-6
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink