Ars scientiae

Balogh Piroska

A kötet célja, hogy Schedius Lajos különböző kanonizációs folyamatok útvesztőiben feledésre ítélt életművét beemelje irodalomtörténeti, illetve egyéb tudománytörténeti közelítések párbeszédébe. Megpróbálja feltárni és nyomon követni eme útvesztőket, majd kísérletet tesz arra, hogy az esztétikától a térképészetig terjeszkedő, igen szerteágazó szaktudományi irányú életművet egységes szempontrendszer és paradigma szemszögéből értelmezze. Bemutatja, hogy Schedius tudományos pályája milyen gyakorlatias, eszközszerű elemek alkalmazásával épült fel: az olvasó betekintést nyerhet e pálya szociológiai és vagyoni hátterébe, megismerheti annak pedagógiai vonatkozásait, illetve Schedius folyóirat-szervezői és szerkesztői programjait, színház-és társaságszervező tevékenységét.
A kötet második fele azt mutatja be, hogy e gyakorlati tudományszervezői törekvések mögött milyen tudományszemlélet áll. Azaz, hogyan írható le az a göttingeni paradigmából kiinduló, számos szaktudomány módszertanát integráló elméleti-módszertani folyamat, mely végül az esztétika szaktudományának horizontját univerzális embertudománnyá képes tágítani.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007.

További könyveink