Térerő — A Kossuth tér története

Gerő András

A könyv azokról az emberi szándékokról, akaratokról és cselekvésekről szól, amelyek formálták, jelképes és eszmei tartalmakkal töltötték, töltik fel a teret.
A szerző a tér történetét különböző dimenziókban — fizikai-topográfiai; szimbolikus; spirituális — írja le és értelmezi, amelyek változó tartalmú, de folytonos emberi szándékokat mutatnak be. A tér történetének bemutatása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Kossuth teret a maga egyediségében és komplexitásában lehessen láttatni; meg lehessen fejteni a tér sajátos, evilági misztikumát.
Mert hát a tér – mint emberi alkotás – a maga sajátos egyedi jellegével, generációkon átívelő tartalmával tulajdonképpen nem történeti, hanem politikai-kulturális jelenség. A hozzá kötődő események elmúlnak, a kötődés jellege azonban kulturálisan állandósult, így szimbolikus története bizonyosan, spirituális históriája vélhetően folytatódik. Hiszen ezek a dimenziók adják a tér erejét. Amíg itt lesz az ország középpontinak tekintett politikai mágnese, addig itt lesz az ország politikai szíve is. Végeredményben ez adja a tér erejét. A térerő, amit nem látunk, de mindannyian tudjuk: létezik, van. A minél inkább láthatatlan, annál inkább létezik.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008.
247 oldal
2490 Ft
ISBN: 978-963-9609-94-5
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink