A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918

Szívós Erika

Jelen monográfia az 1897 és 1918 közötti korszak magyar képzőművészetének társadalomtörténetét dolgozza fel európai összefüggésekben ágyazva. Mivel a szerző a témát nem művészettörténeti, hanem társadalomtörténeti szempontból közelíti meg, a könyv nem a művekről, hanem elsősorban a művészekről szól. Arról, hogy a festők és szobrászok milyen helyet foglaltak el a kor magyar társadalmában, mekkora presztízsük volt, és hogyan vélekedett róluk az akkori közvélemény. Szól továbbá arról a politikai és kulturális környezetről, amely meghatározta a magyar festők és szobrászok lehetőségeit a Monarchia korában.
A könyv aktualitása az általa átfogott korszak jelentőségével függ össze. Nemcsak azért mert a képzőművészeti élet keretei akkor alakultak ki Magyarországon, és mert ekkor léptek színre a modern magyar művészet első jelentős iskolái. A könyvben tárgyalt problémák azért is relevánsak a mai olvasó számára, mert az európai minták hatására ekkor kristályosodtak ki a kultúrpolitika és művészetfinanszírozás azon alapelvei, melyek az állami művészetpolitikát Magyarországon a máig meghatározzák.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2009.
272 oldal
2490 Ft
ISBN: 9789639609990
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink