A Monarchia Magyarországa

Gerő András

A Monarchia kora a polgárosodás, a civilizatorikus megújulás időszaka volt. Lett oktatási rendszer, épültek kórházak, lett vezetékes víz, épült egy országot átfogó vasúthálózat, de kifejlődött egy virágzó színházi kultúra és modern művészet, lett újszerű nagyvárosiasság és sajtószabadság is. A magyar polgárosodás monarchiabeli minőségi jellemzői leginkább különféle dualizmusok mentén értelmezhetőek. Az értékek dualizmusa számtalan társadalmi dualizmusban öltött testet; több egymásban és egymás mellett élő Magyarországot hozott létre. Magyarország helyzete a függés és függetlenség dualizmusában ragadható meg. A belpolitikai szerkezet a szabadelvű és a hagyományosnak tekinthető legitimáció kettőségében értelmezhető. A társadalmi normák a modernitás és a tradicionalizmus együttélésével írható le. És persze a társadalom sokféle dualitása is összefügg a fentiekkel, ami befolyásolja az emlékezetet is.
A Monarchia Magyarországa nem egyszerűen a dualizmus, hanem a dualizmusok kora. A könyv célja szerint összefoglaló jellegű munka. A bővebb tájékozódási igényt a kötethez társított szakirodalmi tájékoztató hivatott szolgálni.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelenet meg.
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2009.

További könyveink