Könyveink

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem

Barta János (szerk.) 21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem

A 21. századi enciklopédia sorozat célja modern szemléletű, korszerű kutatásokra támaszkodó, összefoglaló és áttekintő műveket adni az Olvasó kezébe.

A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.
Pannonica Kiadó, Budapest, 2004.
bővebben

A birodalmak kora

Hobsbawm, Eric

A világhírű brit történész megelőző köteteihez illeszkedve a „hosszú 19. század”, azaz a francia forradalom és az első világháború közötti évtizedek történetét mondja el. De nem szabad valamiféle száraz és unalmas enciklopédikus köztörténetre, vagy eseménytörténetre gondolni...

 
Pannonica Kiadó, Budapest, 2004
bővebben

A Csárdáskirálynő

Gerő András - Hargitai Dorottya - Gajdó Tamás

A Csárdáskirálynő története sikertörténet. Túlélt világháborút, forradalmakat, rendszerváltásokat. Változott, de nem a felismerhetetlenségig. Lényege szerint születése óta egyenlő önmagával: operett...

Pannonica Kiadó, Budapest, 2006.
bővebben

A dualista rendszer (1867-1918)

Kozári Monika

Jelen kötet a Modern magyar politikai rendszerek című sorozat kronológiailag első darabja. A hagyományos eseménytörténeti, a politikát középpontba állító felfogás helyett a szerzők inkább szociológiai, politológiai megközelítésben dolgozzák fel az egyes korszakokat úgy, hogy a történeti narratíva ne sérüljön, és az Olvasó nyomon követhesse a köztörténet legfontosabb állomásait.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2005.
bővebben

A Horthy-rendszer

Püski Levente

A kötet nemcsak a szakembereknek, hanem mindazoknak szól, akik érdeklődnek a Horthy-korszak politikai élete, államberendezkedése iránt.

Pannonica Kiadó, Budapest, 2005.
bővebben

A Hungarian National History Book

András Gerő

András Gerő (1952) is Professor Department Head of Eötvös Loránd University. Director of the Institute of Habsburg History, Professor of Central European University, a Budapest-based historian awarded with the Széchenyi Prize.

Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society
bővebben

A liberalizmus folytonossága

Tormássy Zsuzsanna (szerk.)

A könyv a Habsburg Történeti Intézet eszmetörténeti konferenciasorozatának egy kötete. Az első, 2004-ben megrendezésre kerülő - és a konzervativizmussal foglalkozó - konferencia után 2007. november 6-án a "Liberalizmus folytonossága" címmel szervezett az intézet a német liberális Friedrich Naumann Alapítvánnyal közös konferenciát.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008.
bővebben

A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948

Romsics Ignác (szerk.)

A tizenhét tanulmányt, amely ennek az önmagában is összetett magyar jelenségnek az eszme-, művelődés- és intézménytörténeti, valamint kül- és belpolitikai aspektusait mutatja be, a kötet szerkesztőjének, Romsics Ignácnak az áttekintése vezeti be az európai és magyar jobboldaliság 19-20. századi alaptípusairól.

Osiris Kiadó, Budapest, 2009.
bővebben

A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918

Szívós Erika

A kötet az 1897 és 1918 közötti korszak magyar képzőművészetének társadalomtörténetét dolgozza fel európai összefüggésekben ágyazva. A szerző a témát nem művészettörténeti, hanem társadalomtörténeti szempontból közelíti meg.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2009.
bővebben