Uradalmak és végvárak

Kenyeres István

A Mohács után trónra lépő I. Ferdinánd nevével fémjelzett Habsburg-kormányzat vezette be a magyar királyságban, a korszakban modernnek számító kamarai igazgatást. Ennek helyi szintjeként értékelhetők a kamarai uradalmak. A birtokok többségének központjai egyúttal a török ellen kiépített végvárrendszer tagjaiként jelentős végvárak is voltak, az uradalmi jövedelmek, pedig ezek ellátását szolgálták.
A kötet a három fő, tágabb értelemben vett kincstári-kamarai birtokkategória: a kincstári tulajdonú és kamarai kezelésben, a „királyi magántulajdonban”, illetve az üresedésben lévő vagy állami célra átvett egyházi birtokok rendjében mutatja be a kora újkori nagybirtok szerepét, igazgatását és gazdálkodásának főbb jellemzőit. Az eddigi magyar kormányzat- és gazdaság-történetírásban egyedülálló módon tíz jelentős uradalom gazdálkodásába és igazgatásába nyújt betekintést a könyv, számos egyedi adalékot nyújtva a korabeli mindennapok vizsgálatához.

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008.
664 oldal
2890 Ft
ISBN: 9789639609907
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

 

További könyveink